Εδώ μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν:


Ως μέλος της διαδικτυακής κοινότητας PONS μπορείτε να προσθέτετε λήμματα και τις μεταφράσεις τους στο λεξικό καθώς και να συμπληρώνετε στοιχεία στις καταχωρίσεις άλλων χρηστών.

Στην "Προσωπική καρτέλα"

  • άλλοι χρήστες μπορούν να δουν σε ποιον τομέα και σε ποιες γλώσσες έχετε ειδικές γνώσεις
  • μπορείτε να αναφέρετε την ιστοσελίδα σας - πολύ ενδιαφέρον αν εσείς οι ίδιοι παρέχετε υπηρεσίες όπως π.χ. ματαφράσεις!

Ακόμα μερικά στοιχεία και γίνατε μέλος του PONS:

Για λόγους ασφαλείας παρακαλώ αντιγράψτε στο παρακάτω πεδίο τα στοιχεία που βλέπετε στην εικόνα.


Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文